Image

Claude Marcus


Professor Claude Marcus är en av Sveriges ledande experter på fetma. Han är barnläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor verksam vid Karolinska Institutet.

Claude driver flera forskningsprojekt som strävar efter att hjälpa människor att få ett hälsosamt liv utan övervikt.

Frågor och Svar om sömn och övervikt


Vad är övervikt?
– Övervikt är en så stor grad av extra fett i kroppen så att det kan anses vara skadligt. BMI mellan 25-30 är övervikt.

Vad är BMI?
– Man använder ofta BMI för att värdera graden av övervikt och fetma. BMI är vikten i kilo dividerat med längden i meter upphöjt med två. På en miniräknare kan man lätt räkna ut sitt BMI genom att ta vikten i kilo och dividera med längden i meter och sedan dividera med längden i meter en gång till.
Väger man 100 kg och är 170 cm lång så blir BMI 100 dividerat med 1,7 som divideras med 1,7 igen = 34,6. Man bör använda enskilda BMI värden med sunt förnuft. BMI blir högre för långvuxna personer och vikten beror ju inte bara på mängden fett utan BMI varierar ju också på hur mycket muskler man har.

Vad är fetma?
– Fetma är en så hög grad av extra fett i kroppen så att det anses vara en sjukdom. Det innebär att riskerna att man ska få olika följdsjukdomar som är kopplade till extra fett i kroppen är så stor att det för de allra flesta är viktigt att minska vikten.

Är övervikt och fetma lika farligt för alla?
– Nej, hur skadligt det är med extra fett varierar beroende på vilka övriga anlag man har och på livsstilen i övrigt. Den som är fysiskt aktiv klarar sig mycket bättre och vilket typ av kost man har påverkar också. För individer från asiatiska länder kommer riskerna med ökat BMI tidigare än för västerlänningar.

Är övervikt och fetma lika farligt oavsett ålder?
– Övervikt och fetma är allvarligare när det drabbar yngre. Måttlig övervikt efter 65 års ålder är nog ofarligt för de flesta om man inte har starka anlag att utveckla typ två diabetes. Stillasittande och inaktivitet är däremot farligt i alla åldrar.

Vilka sjukdomar påverkas av fetma?
– Generellt sett påverkas riskerna för en mängd sjukdomar av övervikt och fetma. Högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes typ 2 och ledproblem hör till de sjukdomar som ökar mest vid övervikt och fetma.

Bör den som lider av fetma kontrollera sig på något sätt?
– Ja. Många av sjukdomarna som man får vid fetma kommer långsamt och utan att man har några symtom. Man bör därför kontrollera blodtryck, blodfetter och blodsocker minst en gång per år om man lider av fetma.

Påverkas möjligheterna att få barn av fetma?
– Ja, fetma påverkar ägglossning och viktnedgång ökar möjligheterna att bli gravid. Fetma under graviditet ökar också riskerna för komplikationer.

Påverkas vikten av sömnstörningar?
– Ja, orolig sömn eller för lite sömn ökar hungerkänslorna och gör att man lättare går upp i vikt.

Kan man undvika att gå upp i vikt av dålig sömn?
– Ja, det enda man går upp i vikt av är att man äter mer än man behöver. Om man ser till att inte äta för mycket går man inte upp i vikt.

Påverkar övervikt risken för sömnstörningar?
– Ja, övervikt leder till ökad risk för orolig sömn. Påverkar fetma risken för snarkning? – Snarkningar ökar om man lider av fetma och övervikt. Det innebär inte att viktnedgång är en garanti för att snarkningarna upphör – men chansen är god!

Påverkar fetma risken för sömnapné (andningsuppehåll i sömnen)?
– Fetma leder till en kraftigt ökad risk för sömnapné och riskerna ökar med graden av fetma. Detta är ett allvarligt tillstånd som är viktigt att man söker hjälp för.

Påverkar sömnstörningar riskerna för sjuklighet kopplad till fetma och övervikt?
– Sömnproblem ökar riskerna för samma sjukdomar fetma leder till, dvs. högt blodtryck och hjärt-kärl sjukdomar. Sömnstörningar riskerar därmed att förvärra dessa sjukdomar.

Påverkar viktnedgång sömnen?
– Sömnkvalitet ökar vid viktnedgång. Många upplever också att man blir piggare dagtid efter viktnedgång. Om man har sömnapnéer är det en mycket god anledning att försöka gå ned i vikt.

Påverkar sömnen möjligheten att gå ned i vikt?
– Man skulle kunna tro att man gör av med fler kalorier om man är vaken längre men för lite sömn gör det svårare att gå ned i vikt. Däremot gör inte en bra sömn att vikten går ned av sig själv – man måste äta mindre och röra sig mer!

Påverkar temperaturen i sovrummet sömnen för dem som lider av fetma?
– En låg temperatur i rummet (16-18 grader Celcius) förbättrar sömnen för de flesta. Sannolikt är detta ännu viktigare för dem som lider av fetma.

Hur påverkar vikttäcke sömnen för överviktiga och för dem med fetma?
– De vetenskapliga bevisen är inte starka men det finns inget som tyder på att effekten skulle skilja sig för dem med måttlig fetma

Finns det några risker för dem med fetma att använda vikttäcke?
– Det finns inget som tyder på att det ska finnas några risker. Såvitt jag vet så är inte sömnapné (se ovan) undersökt specifikt. Om man lider av sömnapné bör man söka medicinsk hjälp och då även diskutera användning av vikttäcke med sjukvården.

Kan vikttäcke öka möjligheterna att gå ned i vikt?
– Det finns inga vetenskapliga bevis för detta. Men om vikttäcket ger en bättre sömn så minskar dagtröttheten vilket i sin tur kan öka möjligheterna att lyckas med viktnedgången.