Image

My Skarsgård


Läkaren och alkoholterapeuten My Skarsgård har utvecklat en modern, forskningsbaserad metod i tre steg, mot alkoholproblem. Den är anpassad efter olika målgrupper, med samma resultat: Människor får verktyg att hitta ett glädjefyllt liv, där alkoholen inte längre tillåts styra.

Frågor och Svar om alkohol och sömn


Är alkohol en bra metod att få en bättre sömn?
– Nej tvärtom, alkoholen går inte att använda för att förbättra nattsömnen. Även om tiden för insomnandet minskar något rubbar alkoholen den normala sömncykeln. Sömnen blir ofta orolig, REM-sömnen, då vi drömmer, minskar och alkoholen stör kroppens och hjärnans viktiga återhämtning.

Kan alkoholen göra det lättare att somna in på kvällen?
– Ja, men det är en farlig väg att gå. Alkoholen har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet och kan minska sömnfördröjningen, vilket gör att det kan gå snabbare att somna in än normalt men när alkoholen sedan bryts ner sker en rekyleffekt vilket stressar kroppen och hjärnan. Många vaknar på småtimmarna och det kan vara svårt att somna om. Börjar jag förlita mig på alkoholen för att kunna somna kommer jag över tid behöva mer alkohol för att uppnå den effekten eftersom det sker en toleransökning. På sikt kan det leda till en beroendeutveckling.

Är sömnproblem vanligt hos personer som dricker mycket?
– Ja, det är ett av de vanligaste symptomen vid en hög alkoholkonsumtion. Här kan det vara viktigt att betona att ofta är detta samband inte tydligt för den som dricker. Många tror att de behöver alkoholen för att kunna sova och kan inte se att det är alkoholen som gör sömnen så dålig. Nästan alla jag möter som har alkoholproblem sover dåligt och är ofta oroliga för hur de ska kunna klara sig utan alkohol men en absolut majoritet brukar uppleva en påtagligt förbättrad sömn efter bara några veckors nykterhet.

Vad kan man annars göra för att lättare somna in och få en god sömnkvalitet?
– Det här är inte riktigt mitt expertområde men ska försöka komma med några enkla tips. Se till att sovrummet är svalt, tyst och mörkt.
Lägg dig vid ungefär samma tid på kvällarna. Varva gärna ner ett par timmar före sänggåendet, undvik dator och mobil. Motionera regelbundet.
Undvik alkohol, koffein och nikotin, särskilt viktigt timmarna före sänggåendet. Ta gärna ett bad eller en varm dusch på kvällen.

Kan en god sömn öka förutsättningarna för att inte hamna i en beroendesjukdom?
– Jag tror inte att det finns ett sådant samband. Möjligen om jag har kunskap om att alkoholen försämrar sömnen och därför undviker alkohol. Alkoholberoende är en en livsstilsrelaterad sjukdom där risken uppstår i en kombination av vår genetiska disposition och hur mycket vi dricker. Om jag skulle sova bra trots en hög alkoholkonsumtion skulle det inte skydda mig mot att utveckla ett beroende.