Image

Kerstin Malmberg


Kerstin Malmberg är överläkare på neuropsykiatriska enheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Frågor och Svar om sömnproblem hos barn


Vad är viktigt att börja med att när ett sömnproblem ska diagnosticeras?
– Vi börjar med att ta anamnes (sjukdomshistoria) och diagnosticera vilken sorts sömnstörning det är.

Vad ska man tänka på med sömn och sömnmedicin vid obstruktiv sömnapné (när något hindrar luftens väg) hos barn?
– Åtgärda sömnproblemen med remiss till öron-näsa-halsläkare för bedömning om att ta bort halsmandlar och/eller adenoid (polypen bakom näsan). Det är förbjudet med sömnmedicin vid obstruktiv sömnapné.

Vilka olika sorts sömnstörningar finns det hos barn?
– Insomningssvårigheter, obstruktiv sömnapné (snarkar mycket på natten och munandas), försenad sömnfas (somnar sent och vaknar sent).

Vilken är den vanligaste sömnstörningen hos barn och vad innebär den?
– Insomni är den vanligaste sömnstörningen hos barn och innebär:

  • Insomningssvårigheter
  • Nattliga uppvaknanden
  • För tidigt uppvaknande
  • Dålig sömnkvalitet

Vad är hypersomni?
– Yttrar sig i dagsömnighet eller generellt ökat sömnbehov. Kan inte förklaras av för kort eller för dålig nattsömn. Vanligt bland unga med depression (men insomni är vanligast) Förekommer i efterförloppet av trauman, exempelvis hjärnskakning. Identifiering av dagsömnighet hos barn kompliceras av att barn med sömnbrist ofta reagerar med irritabilitet eller överaktivitet snarare än typisk sömnighet.

Får man ge sömnmedicin vid andningsrelaterade sömnstörningar?
– Nej, andningsrelaterade sömnstörningar kan kontraindicera med sömnmedicin, dvs ge en ökad risk.

Hur behandlas insomningssvårigheter som första alternativ?
– Insomningssvårigheter behandlas i första hand med sömnhygien och tyngdtäcke.

Varför kan tyngdtäcken förbättra sömnen?
– Tyngdtäcken minskar insomningstiden och frisätter må-bra-hormonet vilket medför att ångest minskar. Det är arbetsterapeuter som har rätt att förskriva och prova ut tyngdtäcken.

Vad innebär sömnhygien?
– Sömnhygien är rutiner för sänggåendet, gå ner i varv, ingen dator, telefon eller tv timmen innan sänggåendet. Eventuellt kan man även ta en kvällsmacka och dryck.

Vad gör man om inte sömnhygien eller tyngdtäcken räcker till?
– Man kan lägga till kortverkande melatonin 1 mg som kan filtreras upp efter behov.

Vilken vanlig läkemedelsinteraktion finns det med melatonin?
– P-piller höjer melatoninkoncentrationen så att dosen kan behöva korrigeras.

Insomningssvårigheter är en vanlig biverkan på behandling med centralstimulantia. Hur ska man hantera dessa?
– Man kan byta till ett annat centralstimulantia med kortare duration (den tid ett läkemedel har effekt).

Vad är skillnaden mellan Circadin och kortverkande melatonin?
– Circadin innehåller melatonin, men är byggd som ett depot preparat med 1 mg som verkar omgående och 1 mg med fördröjd verkan. Det är bra för dem som vaknar mitt i natten.

Vilka är de vanligaste biverkningarna på melatonin?
– De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, magbesvär, hjärtklappning, illamående, morgontrötthet, morgonirritation, ovanligt klara drömmar eller mardrömmar.

Hur kan man öka kroppseget melatonin?
– Man kan öka melatonin i kroppen genom att vara ute i dagsljus på förmiddagen med öppna ögon. Det påverkar den egna produktionen av melatonin.

Vad är melatonin?
– Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras i tallkottskörteln och som man tror har betydelse för sömnreglering.

Finns det någon terapiform mot sömnstörningar?
– KBT kan fungera mot sömnstörningar och innebär att man tränar hemma innan sänggåendet.

Kan man mäta sömn på laboratorium?
– Ja, sömn kan mätas med EEG, Polysomnografi och ögonrörelser.

Vilka problem kan sömnbrist ge?
– Försämrad fysisk hälsa och kognitiva funktioner. Försämrad föräldra-barnrelation. Sinnesstämning påverkas negativt. Försämrad impulskontroll och vidmakthållande av psykisk ohälsa.