ProduktguideProduktguide

Användning

Du kan sova med täcket hela nätterna på en gång om du vill, men kom ihåg att det tar tid för kroppen att vänja sig vid något nytt, och i början kan det kännas lite ovant att sova med en tyngd över sig. Vi rekommenderar att du skolar in dig under en period av en vecka – en månad, genom att använda täcket kortare stunder för att sen öka tiden successivt.

Hur väljer man vikt på täcket?

Cura of Sweden rekommenderar den så kallade 10%-riktlinjen vilket innebär att man bör välja ett täcke som motsvarar ca.10% av sin egen kroppsvikt. Naturligtvis måste man ta detta för vad det är; en rekommendation.

Barn och tyngdtäcken

Barn med oro och sömnproblematik rekommenderas tyngdtäcke som första behandlingsåtgärd av sjukvården. Vi rekommenderar dock inte att barn under 5 år använder tyngdtäcke.

Observera!

• Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdtäcke.
• Beakta risk att snubbla om tyngdtäcket ligger på golvet.
• Var aktsam vid svag muskelkapacitet.