Sömnen är betydelsefull för din vikt

Text: Poul Heie

Image

Flera studier visar på ett samband mellan sömn och viktuppgång.
Professor Claude Marcus, en av Sveriges ledande experter på fetma, förklarar att orolig sömn eller för lite sömn ökar hungerkänslorna och gör att man lättare går upp i vikt.

En person räknas som överviktig när BMI är över 25. Då har man så stor grad av extra fett i kroppen att det kan anses vara skadligt. Är BMI över 30 har man fetma och då har kroppen så hög grad av extra fett i kroppen att det anses vara en sjukdom.
– Generellt sett påverkas riskerna för en mängd sjukdomar av övervikt och fetma. Högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes typ 2 och ledproblem hör till de sjukdomar som ökar mest vid övervikt och fetma. Många av sjukdomarna som man får vid fetma kommer långsamt och utan att man har några symtom. Man bör därför kontrollera blodtryck, blodfetter och blodsocker minst en gång per år om man lider av fetma, säger professor Claude Marcus.

Minskar energiförbrukningen

Får man lite sömn minskar energiförbrukningen och samtidigt ökar lagringen av näring vilket kan leder till en viktuppgång. Dessutom ökar hungerkänslorna och gör att man lättare går upp i vikt. – Samtidigt påverkar övervikt risken för sömnstörningar i form av orolig sömn, säger professor Marcus. Dessutom ökar snarkningar om man lider av fetma och övervikt. Det innebär inte att viktnedgång är en garanti för att snarkningarna upphör – men chansen är god.

Hjärt- och kärlsjukdomar

I studier har man även sett ett samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och andningsuppehåll i sömnen hos personer med fetma.
– Fetma leder till en kraftigt ökad risk för sömnapné och riskerna ökar med graden av fetma. Detta är ett allvarligt tillstånd som är viktigt att man söker hjälp för, säger Claude Marcus.

Sömnproblem ökar även riskerna för samma sjukdomar som fetma leder till, dvs. högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Sömnstörningar riskerar därmed att förvärra dessa sjukdomar.

Viktnedgång med tyngdtäcke

Använder man ett tyngdtäcke får man en bättre sömn och kan vakna utvilad på morgonen. Därmed undviker man dagtröttheten vilket i sin tur ökar möjligheterna gör att man kan lyckas med sin viktnedgång.