Våra certifieringar


Trygghet & kvalitet

Image

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’).
Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

  • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö.
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts.
Image

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) är en ideell medlemsorganisation som syftar till att driva förbättringar för ansvarsfulla och etiska affärsmetoder i globala leverantörskedjor.

Sedex är också en online-databas som används av mer än 50 000 medlemmar i över 150 länder, vilket gör det möjligt för företag att lagra och visa data om etiska och ansvarsfulla affärsmetoder.

Image

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled.  Standardens kriterier är omfattande och inkluderar lagregler som Reach, CPSIA och även andra hälsovådliga kemikalier som inte hittills har reglerats i lag.

 Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier.

Image

SGS - Société Générale de Surveillance (Frankrike).

SGS kontrollerar att våra produkter överensstämmer med säkerhetsbestämmelser och inte innehåller några farliga ämnen.

SGS garanterar produktsäkerhet som en oberoende, opartisk tredje part.

Image

BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan.
Miljöhänsyn -  “the BSCI Code of Conduct” innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier. Arbetsvillkor - Följer ILO:s kärnkonventioner och UN:s Global Compact.
Kontroll - Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Man söker att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

Produkten är testad hos RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN.

Alla CURA®-täcken är registrerade som medicintekniska hjälpmedel vid Läkemedelsverket: LVFS 2003:11, LVFS 2001:7, LVFS 2001:5