Alkohol förstör din sömn

Text: Poul Heie

Image

Många använder sig av alkohol för att kunna sova bättre, men det är ingen bra metod och ofta kan alkohol vara en bidragande orsak till sömnbesvär. Insomnandet går snabbare men alkohol stör sömnens alla övriga stadier.

My berättar:
– Att dricka alkohol i samband med sänggåendet kan orsaka orolig sömn, göra att du vaknar oftare under nätterna och riskerar att störa kroppens och hjärnans viktiga återhämtning. Dessutom förvärras snarkning och sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) av alkohol.

Alkohol stör sömncykeln

– Det går inte att använda alkohol för att förbättra sin sömn, säger läkaren och alkoholterapeuten My Skarsgård. Även om tiden för insomnandet minskar något rubbar alkoholen den normala sömncykeln. Sömnen blir ofta orolig, REM-sömnen, då vi drömmer, minskar och alkoholen stör kroppens och hjärnans viktiga återhämtning.

Skapar ett beroende

Trots att man får en sämre sömn tar en del ändå en sängfösare för att kunna somna, men det finns flera studier som visar att alkohol inte är en bra sömnmedicin. Under natten får kroppen jobba med att ta hand om alkoholen och när den sövande effekten försvunnit vaknar man av den onormala pulsen.

– Det är en farlig väg att ta alkohol som sömnmedicin. Den har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet och kan minska sömnfördröjningen, vilket gör att det kan gå snabbare att somna in än normalt men när alkoholen sedan bryts ner sker en rekyleffekt vilket stressar kroppen och hjärnan.
Många vaknar på småtimmarna och det kan vara svårt att somna om, säger My Skarsgård.
Börjar man förlita sig på alkoholen för att kunna somna kommer man över tid behöva mer alkohol för att uppnå den effekten eftersom det sker en toleransökning. På sikt kan det leda till en beroendeutveckling.

Ett vanligt tecken

De som överkonsumerar alkohol är oftast inte medvetna om att sömnfösaren är ett vanligt tecken på alkoholism.

– Många tror att de behöver alkoholen för att kunna sova och kan inte se att det är alkoholen som gör sömnen så dålig. Nästan alla jag möter som har alkoholproblem sover dåligt och är ofta oroliga för hur de ska kunna klara sig utan alkohol, men en absolut majoritet brukar uppleva en påtagligt förbättrad sömn efter bara några veckors nykterhet, säger My Skarsgård

Image

My Skarsgård är läkare och alkoholterapeut. Hon har utvecklat en modern, forsknings- baserad metod i tre steg, mot alkoholproblem. Den är anpassad efter olika målgrupper, med samma resultat: Människor får verktyg att hitta ett glädjefyllt liv, där alkoholen inte längre tillåts styra.


My Skarsgård ingår i CURAs expertpanel.
Läs gärna mer om My här.

Image

Tyngdtäcket från CURA kan förbättra din sömnkvalitet!


Lider du av sömnproblem? Du är inte ensam! Över tre miljoner svenskar lider av sömnproblem och över en miljon medicinerar mot sina besvär. Nu kan du öka din sömnkvalitet betydligt, helt naturligt, med det registrerade medicintekniska hjälpmedlet från CURA. Tyngdtäcket har kommit för att stanna!


BESTÄLL CURA-TÄCKET NU!