Aina ilmainen toimitus yli 190€ tilauksille
Turvallinen maksutapa
3-4 päivän toimitus
Aina ilmainen toimitus yli 190€ tilauksille
Turvallinen maksutapa
3-4 päivän toimitus
Aina ilmainen toimitus yli 190€ tilauksille
Turvallinen maksutapa
3-4 päivän toimitus
Ruotsin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudet ohjeistukset:

Esittelyssä painopeitot ja kognitiiviset työkalut ADHD:lle ja autismille

Tietoa ADHD:stä, autismista ja uusista ohjeistuksista

ADHD (tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö) ja autismi ovat yleisiä häiriöitä, joita esiintyy kaikkialla maailmassa ja jotka vaikuttavat sekä lapsiin että aikuisiin. Näiden sairauksien täsmällisiä syitä ei täysin tunneta, mutta tiedetään, että geneettisten tekijöiden ja ympäristön vaatimusten yhdistelmällä on merkittävä rooli. Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että noin 5-7 prosentilla kaikista lapsista ja 3 prosentilla aikuisista on ADHD, kun taas autismi vaikuttaa 1-2 prosenttiin kaikista lapsista ja aikuisista.

Ruotsin sosiaali- ja terveysvirasto Socialstyrelsen on julkaissut uuden version Ruotsin kansallisista ADHD:tä ja autismia koskevista ohjeistuksista, jotka julkaistiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2022. Uusin versio, joka julkaistiin 19. maaliskuuta 2024, sisältää yhteensä kolmetoista uutta suositusta, jotka laadittiin lähes 500 ammattilaisen kuulemisen jälkeen. Päivitettyihin ohjeistuksiin sisältyy myös joitakin merkittäviä uusia suosituksia kognitiivisesta tuesta ja uniongelmien hoidosta, mukaan lukien painopeittojen käyttö.

Kognitiivinen tuki

Ensimmäistä kertaa on annettu ohjeistusta kognitiivisen tuen tarjoamisesta ADHD- tai autismikirjon henkilöille. Tämä tarkoittaa apua päivittäisten tehtävien järjestämisessä, ajan seuraamisessa ja muistutusten antamisessa, jotta ihmiset voivat olla itsenäisempiä ja sitoutuneempia jokapäiväiseen elämäänsä. Tällainen tuki on erityisen hyödyllistä lapsille, sillä se voi ehkäistä vaikeuksia myöhemmin elämässä.

Painopeittojen käyttö

Aiemmin on keskusteltu siitä, voivatko painopeitot tai torkkupeitot parantaa unta. Uusissa ohjeistuksissa ehdotetaan, että aikuiset, joilla on ADHD tai autismi ja vakavia uniongelmia, saattaisivat hyötyä painopeiton käytöstä. Tämä pätee, jos he eivät ole saaneet paljon parannusta terveiden nukkumistottumusten saavuttamiseksi saadusta tuesta, kuten nukkumisympäristön säätämisestä ja unipäiväkirjan pitämisestä. Tämän vuoksi painopeitot tai torkkupeitot asetetaan etusijalle aikuisille yleensä ja erityisesti autistisille henkilöille, koska heidän haasteensa ovat yleensä vakavampia kuin ADHD:sta kärsivillä.

Painopeittojen tehokkuudesta erityisesti lapsille tehdään parhaillaan lisätutkimuksia. Siksi Ruotsin terveys- ja hyvinvointivirasto suosittelee painopeittoja lapsille, joilla on ADHD tai autismi, usein tehtyjen arviointien perusteella. Lisäksi ne suosittelevat yleensä näitä peittoja yli viisivuotiaille lapsille, joilla on vakavia uniongelmia ja jotka eivät hyödy riittävästi unihygienian parantamisesta.

Vuonna 2023 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin painopeittojen vaikutusta ADHD:sta kärsiviin lapsiin, ja se viittaa siihen, että ne voivat todellakin auttaa ADHD:sta ja uniongelmista kärsiviä lapsia selviytymään helpommin päivittäisestä elämästään.

Uusien ohjeistusten merkitys

Ohjeistukset ovat merkittäviä, koska niissä ei ole kyse vain välineistä itsestään vaan myös siitä, että on tärkeää tunnustaa, että ADHD:hen ja autismiin puututaan monenlaisilla tukivaihtoehdoilla. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä resurssien kohdentamisesta, mutta ne ovat myös hyvä tietolähde yksilöille ja perheille, jotka etsivät lisää tukivaihtoehtoja. Ohjeistuksessa tunnustetaan myös painopeitot tehokkaaksi välineeksi ADHD:hen ja autismiin liittyvien uniongelmien hoidossa.

Viime kädessä tavoitteena on parantaa ja yksinkertaistaa ADHD- tai autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä jokapäiväistä elämää korostamalla varhaisen tuen ja räätälöityjen ratkaisujen, kuten kognitiivisten apuvälineiden ja painopeittojen, merkitystä.

"Koulussa ja myöhemmin työelämässä kognitiiviselle ja sosiaaliselle joustavuudelle asetetaan suuria vaatimuksia, jotka eivät aina vastaa kykyjämme. Aivomme eivät näytä olevan varustautuneet tähän kuormitukseen, varsinkin jos meillä on jokin neurologinen kehityshäiriö."

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden laatimisesta vastaava projektipäällikkö Evelyn Andersson

Miksi tuki on tärkeää

Nykypäivän yhteiskunnalliset vaatimukset ja sosiaaliset normit voivat olla haastavia aikuisille ja lapsille, joilla on ADHD tai autismi, mikä voi vaikuttaa perhe-elämään, ihmissuhteisiin, koulutukseen ja työhön. Esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla vaaditaan usein sosiaalisia taitoja, suunnittelukykyä ja joustavuutta, joita voi olla vaikea saavuttaa.

Myönteisten koulukokemusten tukemiseksi ADHD:n ja autismin kirjon kanssa kamppailevien lasten tulisi saada asianmukaista tukea, joka on räätälöity heidän vaikeuksiensa ja vahvuuksiensa mukaan. Näin voidaan merkittävästi vähentää riskiä siitä, että varhaiset epäonnistumiset johtavat mahdollisesti yhä suurempiin vaikeuksiin myöhemmin elämässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ADHD:sta ja autismista kärsiville aikuisille ja lapsille aiheutuvia vakavia sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä seurauksia voidaan lievittää tukevalla ja mukautuvalla ympäristöllä, varhaisella havaitsemisella ja hoidolla. Siksi räätälöity tuki ja interventiot ovat uskomattoman tärkeitä.

Lue koko ohjeistus ja siihen liittyvä lehdistötiedote (ruotsiksi) Socialstyrelsenin kotisivuilta.

Lähteet:

Socialstyrelsen (Ruotsin sosiaali- ja terveysvirasto):

ADHD:tä ja autismia koskevat ohjeistukset kokonaisuudessaan

Lehdistötiedote julkaisusta

Seuraa uutiskirjettämme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat 15 % alennusta!

CURA of Sweden

© curaofsweden.com 2024. Kaikki oikeudet pidätetään

Klarna
Mastercard
Visa
Turvallinen verkkokauppa