Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
CURA ProCare

Bedömning och utprovning

Sömnmiljö, problematik och fungerande i vardagen är faktorer som påverkar behovet av tyngdtäcke. Vid bedömning, utprovning och förskrivning är det därför viktigt att utgå från en samlad bild av personens förutsättningar.

I utprovningen av tyngdtäcke är det också viktigt att vara medveten om att alla individer upplever tyngd och tryck olika.

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha stöd, information eller utbildning.

Kartläggning och bedömning

Vid bedömning av en persons eventuella behov av tyngdtäcke bör en kartläggning göras av hur personens dagliga aktiviteter fungerar, sömn- och dygnsrytm, sovmiljö och rutiner samt eventuell funktionsnedsättning som ger problem i vardagen.

Sovdagbok är bra som ett stöd för bedömning och uppföljning. Personen bör även få prova ett tyngdtäcke innan förskrivning görs.

Vi rekommenderar att beakta följande frågor:

 • Har personen besvär med sömnen och i sådant fall, hur länge har besvären funnits?
 • Hur ser personens hälsohistoria och funktionsförmåga ut?
 • Har personen pågående medicinering?
 • Lider personen av motorisk oro och/eller psykisk oro/ångest?
 • Har personen problem med ofrivilliga rörelser och/eller spasticitet?
 • Finns balans mellan aktivitet och vila dagtid (exempelvis arbete, sömn, fysisk aktivitet)?
 • Hur ser personens sömn, kost- och dygnsrytm ut?
 • Hur ser personens dagliga rutiner ut och hur fungerar dagliga aktiviteter?
 • Hur ser personens sovmiljö ut vad gäller exempelvis ljud, ljus och temperatur?
 • Upplever personen avbrott under nattsömnen (dessa kan orsakas av exempelvis barn, husdjur, toalettbesök eller törst)?
 • Finns särskilda riskfaktorer att ta hänsyn till såsom tryckkänslighet, värmekänslighet, nedsatt andningskapacitet eller motorisk förmåga?

Utprovning

Vid utprovning av rätt vikt bör hänsyn tas till graden av sömnsvårigheter, ålder, rörelse- och aktivitetsförmåga samt graden av oro, stress och ångest. Upplevelsen och känslan av att få tyngd mot kroppen har också betydelse.

Generellt kan sägas att i valet mellan två vikter brukar de flesta bli mest nöjda om de väljer den tyngre vikten, då det sker en viss tillvänjning.

Vid utprovningen rekommenderar vi följande:

 • Låt användaren lägga sig i sängen i den sovställning hen brukar ligga.
 • Bädda ned användaren med fasta lugna tryck från fötterna och upp, se efter hur användaren upplever det.
 • Prova tyngdtäcket i flera positioner och låt användaren jämföra känslan mellan olika vikter. Börja alltid att prova en låg vikt på tyngdtäcket.
 • Låt utprovningen ta tid. Användaren kan behöva prova täcket i minst tio minuter för att känna effekten medan andra känner en omedelbar effekt.
 • Om användaren inte vill ligga ner, introducera täcket när denne sitter ner och i en bekväm situation. Lägg täcket över axlar eller knän.
 • Om användaren önskar ökad tyngd över någon del av kroppen kan täcket vikas dubbelt.

Uppföljning

Efter förskrivning bör uppföljning genomföras tillsammans med användaren för att säkerställa att tyngdtäcket ger önskad effekt. Vi rekommenderar att uppföljning görs sex veckor efter påbörjad användning. Eftersom viss tillvänjning sker bör en avstämning göras med användaren om det finns behov av att korrigera valet av vikt på täcket.

FAKTORER ATT VARA EXTRA UPPMÄRKSAM PÅ

 • Personen måste själv kunna lyfta undan tyngdtäcket av kroppen. Tyngdtäcke rekommenderas därför inte till barn under två år.
 • Ett tungt täcke kan ge tryck på särskilt utsatta ställen som t.ex. hälar och tår.
 • Om personen har konstaterad allvarligt nedsatt lungkapacitet och/eller nedsatt muskelkraft bör läkare konsulteras.
 • Fallrisk finns om tyngdtäcket hamnar på golvet.
 • Om personen har droppfot skall täcket inte placeras över foten
 • Beakta kvävningsrisk vid användning av hygienöverdrag.

Ladda ner pdf: Förskrivarstöd ProCare tyngdtäcken