Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
CURA ProCare

Varför använda tyngdtäcke?

Ett tyngdtäcke är ett täcke som genom sin tyngd och sina omslutande egenskaper ger trygghet och lindrar oro. Tyngdtäcken har använts som hjälpmedel inom den svenska sjukvården i snart 15 år. De vanligaste kriterierna för förskrivning är sömnsvårigheter, psykisk eller motorisk oro, ångest och nedsatt aktivitetsförmåga.

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter kan drabba alla någon gång i livet och beror ofta på stress och oro. Användningen av tyngdtäcket syftar till att motverka sömnbristen genom att personen lättare kommer till ro och somnar snabbare samt får färre uppvaknanden under natten.

Psykisk eller motorisk oro

Sömnstörningar är vanliga hos personer med neuropsykiatriska diagnoser, men också vid demenssjukdom. Dessa kan utgöras av svårigheter att somna eller leda till nattliga uppvaknanden som gör att den demenssjuke ”vänder på dygnet”. Genom en bättre sömn- och dygnsrytm stärker tyngdtäcket personens rums- och kroppsuppfattning samt minskar stress och oro. Trycket mot huden och känslan av att vara omfamnad bidrar även i sig till att personen känner sig lugnare och mer avslappnad.

Ångest

Ångest är en stark rädsla eller oro som känns i kroppen i form av exempelvis andningssvårigheter, hjärtklappning eller som en tyngd i bröstet. Stark oro som håller i sig under en längre tid kan leda till ångest som i sin tur riskerar att leda till ökad känslighet för stress och därmed också sömnsvårigheter. Målet med tyngdtäcket är att ge bättre sömn och ökad avslappning för att på så vis reducera individens oro och ångest.

Nedsatt aktivitetsförmåga

Psykisk ohälsa kan medföra nedsättning av aktivitetsförmågan. Nedsättningen kan uppstå till följd av sjukdom eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Den nedsatta aktivitetsförmågan kan ta sig olika uttryck och påverkar exempelvis funktioner som minne, exekutiv förmåga, koncentration samt förmåga att hantera stress. Tyngdtäcket kan bidra till ökad uthållighet, stärkt koncentrationsförmåga samt en stabilisering av de emotionella funktionerna.

Samvarierande faktorer

Faktorerna ovan samvarierar på olika sätt och ibland kan det därför vara svårt att veta vad som är orsak och verkan. Gemensamt är att samtliga tillstånd inbegriper någon form av oro och stress som direkt eller indirekt påverkar sömnen, varför ett tyngdtäcke kan ha en positiv hälsoeffekt.