Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
CURA OF SWEDEN

Köp-och leveransvillkor

Här hittar du våra köp-och leveransvillkor. Dessa köpvillkor gäller mellan dig som kund/köpare och CURA of Sweden AB när du köper produkter via vår hemsida www.curaofsweden.com

Norsk - Suomalainen - Deutsch - DanskEnglish

org. nr. 559101-7610

Adress: Ortviksvägen 8, 856 33 Sundsvall

Telefonnummer: 010-10 100 24

E-postadress: info@curaofsweden.com

ALLMÄNT

Dessa köpvillkor gäller mellan dig som kund/köpare och CURA of Sweden AB (”CURA”, ”vi” eller ”oss”), när du köper produkter via vår hemsida www.curaofsweden.com.

Om du inte finner svaret på din fråga i dessa köpvillkor, vänligen kontakta CURA genom kontaktformuläret på följande länk: https://curaofsweden.com/se/support-och-retur.

Dessa köpvillkor gäller endast kund som är konsument.

När du genomför en beställning via vår webbplats, och vi bekräftat beställningen, ingås ett köpeavtal mellan dig och CURA. När din beställning bekräftats skickas en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit.

För att lägga en beställning och ingå avtal med oss måste du vara minst 18 år gammal.

Dessa köpvillkor godkänns av kunden när kunden genomför en beställning via vår webbplats.

PRISER

Priserna på www.curaofsweden.com är angivna ink. moms. Om annat gäller, anges detta uttryckligen. Eventuella leveranskostnader kan tillkomma. Det totala priset anges vid kassan.

PRODUKTENS EGENSKAPER

Produktens egenskaper anges på den specifika produktsidan. Produktbilder och andra bilder på webbplatsen ses emellertid som illustrationer och inte som exakta beskrivningar av produkterna. CURA reserverar sig således för eventuella fel i angivna priser, texter och annat innehåll som av misstag förekommer på webbplatsen. I det fall CURA upptäcker felaktigheter i kommunicerad information gällande din beställning, som exempelvis felaktig leveranstid, lagervärde eller prisuppgift, meddelas du om detta snarast möjligt, varpå du har möjlighet att ändra eller annullera din beställning. Således reserverar vi oss för att produkter som beställts av kunden enligt felaktig information kan kommuniceras som tillgängliga, när de egentligen är slutsålda. I sådant fall avsäger sig CURA skyldigheten att anskaffa beställda produkter från annat håll.

BETALNING

Webbplatsen erbjuder olika betalningsalternativ beroende på vilken region du handlar ifrån. Vilka alternativ som finns för just ditt köp framgår därför vid i kassan och i betalningsportalen.

I det fall kunden väljer att betala via faktura sker en kreditupplysning, vilken sker automatiskt. För att du som kund ska få betala via faktura krävs bl.a. att du inte har några betalningsanmärkningar samt att du uppnår en viss nivå på din deklarerade inkomst. Kreditupplysningen ombesörjs för närvarande av vår betaltjänstleverantör.

Betalningsfristen och andra villkor för betalning för köp mot faktura kan variera beroende på vilken betaltjänstleverantör samt vilket alternativ inom betaltjänstleverantörens ramar/plattform som du väljer. Eftersom det är den enskilda betaltjänstleverantören som ombesörjer köpet, gäller betaltjänstleverantörens betalningsvillkor.

LEVERANS

Cura samarbetar med transportföretag som t.ex. DB Schenker, PostNord och DHL. Vilka leveranssätt som erbjuds för ditt köp, till vilka länder leverans kan ske, leveranstid och ytterligare information om leverans och fraktkostnad framgår i kassan.

Vi förbehåller oss i övrigt rätten att neka viss leverans till viss adress, i det fall det är motiverat från transport- eller logistiksynpunkt. Om vi nekar leverans för detta skäl, ska det ske och kommuniceras till kunden innan denne lagt sin beställning. I det fall kunden redan lagt sin beställning, kommer vi kontakta kunden och ge denne möjlighet att i första hand häva köpet, eller på annat sätt avhjälpa felet. Notera också att avvikelse i angiven leveranstid kan förekomma och kommer då kommuniceras till köparen.

Avisering avseende leverans sker i första hand via sms och/eller e-post.

CURA står för risken att produkten eventuellt skadas under leverans från CURA till köparen. Risken övergår till köparen när denne tagit varan i sin besittning. Om du vid mottagande av varan upptäcker att transportskada inträffat, ber vi dig att omgående underrätta oss om det, och att om möjligt säkra bevisning (m.a.o. ta bilder på skadan).

I samarbete med transportföretag gör vi vårt bästa för att tillse snabb och effektiv leverans. Om du inte infinner dig och tar emot de varor du köpt trots överenskommelse om tid och plats, kommer du debiteras upp till 249 SEK för tillkommande frakt- och lagerkostnader.

I det fall leveransen är försenad ber vi dig kontakta CURA. I första hand gäller att CURA ska hålla sin del av avtalet och fullgöra leveransen av varan. Hävning av köpet kan endast göras om CURA fått en rimlig tilläggstid i samband med klagandet på förseningen (om inte förseningen är av väsentlig betydelse).  Kontaktuppgifter finns i början av dessa köpvillkor.

ÅNGERRÄTT

Vid köp av produkter på distans, exempelvis från www.curaofsweden.com, tillämpas Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det föranleder en rätt att som kund ångra sitt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Fristen för att utöva ångerrätten räknas från och med dagen efter köparen tagit emot varan (om ångerfristens sista dag infaller en lördag, söndag eller helgdag kan köparen ångra sitt köp även nästkommande vardag).

Om köparen köpt flera varor eller en vara som består av flera delar, räknas ångerfristen från den dag den sista varan eller den sista delen av varan mottages. I det fall leveransen avser regelbunden leverans av varor under en viss tid, räknas emellertid ångerfristen från det att köparen får den första leveransen.

Det räcker att köparen sänder in meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

I det fall du vill ångra ditt köp, vänligen lämna eller sänd oss ett meddelande (kontaktuppgifter finns i början av dessa köpvillkor), inom ovan angiven tidsfrist, där du på ett klart och tydligt sätt beskriver att du vill frånträda avtalet. Returnera därefter din vara tillsammans till adress FLB Logistik AB, c/o Cura of Sweden AB, Beckasinvägen 9, 803 09 Gävle. Det är viktigt att du väljer leverans direkt till nämnda adress och inte till ett ombud, eftersom CURA inte har möjlighet att ta emot returen om leveransen sker till ombud.

I övrigt erbjuder CURA ångerrätt i 14 dagar om förpackningen är obruten  Ångerrätten vid obruten förpackning utövas genom att använda formuläret Returbegäran som finns på följande länk curaofsweden.com/se/reclaimit

ÅTERBETALNING

Om köparen frånträder avtalet inom den lagstadgade ångerfristen, kommer återbetalning att ske utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från det att köparen underrättat om frånträdandet. Återbetalning innebär att vi betalar tillbaka de betalningar vi fått från köparen, inklusive leveranskostnader. Dock inräknas inte leveranskostnader till följd av att köparen valt ett annat leveranssätt än det billigaste standardalternativ som erbjudits. Återbetalningen genomförs om möjligt med samma betalningsmedel som köparen använde vid köpet, om du inte uttryckligen kommit överens om annan metod med oss, och verkställs i sig utan kostnad.

I det fall varan inte är i CURAs besittning vid kundens meddelande om frånträdande av avtalet, får CURA vänta med återbetalningen till dess att CURA återfått varan, eller till dess ett bevis insänts med innehåll om att köparen återsänt varan (beroende på vilket som inträffar först).

Om kund utnyttjar sin ångerrätt står denne för fraktkostnaden för tillbakaskickandet av varan. En retur som ombesörjs av CURA kostar upp till 249 SEK. Konsumenten har möjlighet att på egen hand anlita ett mer kostnadseffektivt transportföretag för utförandet av returen. Risken för varan ligger på konsumenten till dess att den är i CURAs besittning.

MINSKNING AV PRODUKTENS VÄRDE

CURA har möjlighet att avräkna ett värde från återbetalningen motsvarande värdeminskningen för den vara du returnerar, dock ej för värdeminskning avseende förpackning eller emballage. Värdeminskningen kan exempelvis omfatta varans värdeminskning till följd av att du hanterat den i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess art, egenskaper eller funktion.

REKLAMATION

I det fall en vara är felaktig har du rätt att reklamera produkten, under förutsättning att reklamationen sker inom skälig tid från att felet upptäcktes och att detta är mindre än tre (3) år sedan du köpte varan. Reklamation som görs inom två (2) månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid. Fyll i vårt returformulär för att reklamera: Reklamera via Reclaimit

Med fel avses ursprungliga fel på produkten, alltså sådana fel som redan förelåg när du tog emot den. Fel föreligger också när varan inte stämmer överens med beskrivning, när den inte motsvarar vad du som köpare rimligen kunnat förvänta dig, när den inte kan användas till det den är avsedd för, eller att den inte åtföljts av anvisningar som behövs för exempelvis installation, skötsel och användning. Med fel avses emellertid inte försämringar av produkten till följd av olyckshändelse, vanvård eller onormal användning. 

Ett fel som visar sig inom sex (6) månader efter varans avlämnande ska bedömas ha funnits i varan när köpet gjordes, om inte CURA kan visa motsatsen. Efter sex (6) månader presumeras dock felet ha uppkommit efter avlämnandet. I sådant fall måste köparen visa att felet fanns vid avlämnandet.

CURA erbjuder olika former av avhjälpande av felet i varan, och detta beror på omständigheterna och på vilket slags fel som upptäcks i varan. CURA erbjuder i första hand leverans av ersättningsprodukt, i andra fall erbjuds återbetalning. Köparen kan ha rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare och om andra åtgärder inte lämpar sig.

Under reklamationen har kunden rätt att erhålla så mycket av betalningen som motsvarar kundens krav.

GARANTIER

Reklamationsrätten är skild från garantin. CURA erbjuder 3 års garanti på alla tyngdtäcken och 10 års garanti på våra bäddmadrasser, under förutsättning att produkten i fråga är defekt. Om garantin tas i anspråk av kunden erbjuds en ersättningsprodukt enligt överenskommelse.

FORCE MAJURE

CURA är inte skyldigt att fullgöra avtal om extraordinär oförutsägbar händelse eller omständighet utanför vår kontroll som rimligen inte kunnat motverkats, såsom t.ex. (följande lista inte uttömmande) eldsvåda, pandemi, översvämning, jordbävning, orkan eller annan naturkatastrof, medför att köp, leverans eller annan förpliktelse inte kan fullgöras. Detsamma gäller om sådan omständighet väsentligen försvårar eller försenar fullgörande av skyldighet, varpå du som konsument och CURA har rätt att häva aktuellt avtal om köp.

IMMATERIALRÄTT

Samtligt material på www.curaofsweden.com tillhör CURA eller samarbetspartner och får inte utan skriftligt medgivande från relevant rättighetsinnehavare kopieras eller på annat sätt användas av tredje part. I det fall produkterna i sig är skyddade av immateriella rättigheter, gäller samma nyss nämnda regler.

TVISTELÖSNING

I det fall du har ett klagomål får du gärna kontakta oss, så försöker vi lösa ärendet till båda parters belåtenhet.

För villkoren gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa villkor prövas av allmän domstol. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett annat EU-land, enligt följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dessa alternativa tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formella och snabbare alternativ till att tvista i domstol.

Om någon bestämmelse i dessa köpvillkor skulle anses ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av de andra villkoren (under förutsättning att avsaknaden av de ogiltiga villkoren inte gör övriga bestämmelser oskäligt betungande för konsumenten).

CURAs skadeståndsansvar är begränsat till näringsidkares skadeståndsansvar enligt tvingande konsumentlagstiftning i Sverige.

Senast uppdaterad 2023-09-08

Följ vårt nyhetsbrev

Prenumerera och få 15 % rabatt!

CURA of Sweden

© curaofsweden.com 2024. Alla rättigheter förbehålles

Klarna
Mastercard
Visa
Trygg E-handel