Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Ny studie

Boendepersonals erfarenheter av hur tyngdtäcken påverkar de boendes välmående på särskilda boenden

Studien visar att äldre på särskilt boende kunde sova mer sammanhängande och fick bättre livskvalitet och mer energi med hjälp av tyngdtäcke. Dessutom förbättrades deras hälsa mentalt. Det visar en ny studie från Högskolan i Halmstad.

Studien bygger på 20 intervjuer med boendepersonal. Dem berättar att äldre somnar lättare och sover mer sammanhängande samt att sömnkvalitet ökat betydligt och de känner sig mer utvilade på morgonen vilket gjorde att den äldre fick mer energi att delta i fysiska aktiviteter, mer energi att föra samtal, och mer energi att äta självständigt. En annan positiv effekt var att de boende fick mer energi till följd av den förbättrade sömnen och att symptom som ångest och oro minskade. Dessutom minskade användningen av sömntabletter, något som personalen tycker är helt fantastiskt.

Förändringen till mer konsekvent och förbättrad sömn blev också uppenbar när användning av rumslarmet minskade, i vissa fall slutade de boende helt att utlösa larmet. Dessutom minskade andelen toalettbesök nattetid, vid användning av tyngdtäcke.

Dem flesta deltagarna upplevde en positiv effekt av att använda tyngdtäcket, medan ett fåtal inte upplevde tyngdtäcket behagligt. Några slängde av sig täcket och en del tyckte det var obekvämt, detta gällde framför allt de som vanligtvis inte använder täcken.

Enligt doktoranden Eva Hjort Telhede på Högskolan i Halmstad, kan tyngdtäcken vara ett alternativ till hälsofrämjande behandling för äldre på särskilt boende, men det behövs mer forskning för att bekräfta fynden i studien.

Läs hela studien

Eva Hjort Telhede, Susann Arvidsson och Staffan Karlsson (2021). Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health. Publicerad i International journal of qualitative studies on health and well-being.

Vill ni vara med att hjälpa oss förbättra de äldres livskvalitet?

Vi söker ett begränsat antal äldreboenden över hela Sverige, som är intresserade av att testa CURA ProCares tyngdtäcke. Studien ovan visar på en positiv sömn och livskvalitet för äldre och självklart vill CURA vara en del av den utvecklingen. Hör av er till oss för information.

Kontakta oss på telefon eller mejl: 060-607 06 60 eller procare@curaofsweden.com