Gratis frakt over 1900 kr
Del betalingen din med Klarna
2-4 dagers levering
Gratis frakt over 1900 kr
Del betalingen din med Klarna
2-4 dagers levering
Gratis frakt over 1900 kr
Del betalingen din med Klarna
2-4 dagers levering
Den svenske Socialstyrelses nye retningslinjer:

Introduksjon av vekttepper og kognitive verktøy for ADHD og autisme

Om ADHD, autisme og nye retningslinjer

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og autisme er vanlige lidelser over hele verden og rammer både barn og voksne. De eksakte årsakene til disse tilstandene er ikke helt klarlagt, men man vet at en blanding av genetiske faktorer og miljøpåvirkninger spiller en viktig rolle. På verdensbasis regner man med at ca. 5-7 % av alle barn og 3 % av alle voksne har ADHD, mens autisme rammer 1-2 % av alle barn og voksne.

Socialstyrelsen har publisert en ny versjon av de svenske nasjonale retningslinjene for ADHD og autisme, som første gang ble publisert i oktober 2022. Den siste versjonen, som ble publisert 19. mars 2024, inneholder til sammen tretten nye anbefalinger som er utarbeidet etter en konsultasjon med nesten 500 fagpersoner. De oppdaterte retningslinjene inneholder også noen viktige nye anbefalinger om kognitiv støtte og behandling av søvnproblemer, inkludert bruk av vektdyner.

Kognitiv støtte

For første gang finnes det retningslinjer for kognitiv støtte til personer med ADHD eller autisme. Dette innebærer å gi hjelp til å organisere daglige gjøremål, holde styr på tiden og gi påminnelser for å gjøre dem mer selvstendige og engasjerte i hverdagen. Denne typen støtte er spesielt nyttig for barn, da det kan forebygge vansker senere i livet.

Bruk av vektdyner

Det har tidligere pågått diskusjoner om hvorvidt vektdyner eller vekttepper kan bidra til å forbedre søvnen. De nye retningslinjene antyder at voksne med ADHD eller autisme og alvorlige søvnproblemer kan ha nytte av å bruke en vektdyne. Dette gjelder i hvert fall hvis de ikke har opplevd noen særlig bedring etter å ha fått hjelp til å oppnå sunne søvnvaner, for eksempel ved å tilpasse søvnmiljøet og føre søvndagbok. Det er derfor vektdyner eller vekttepper prioriteres høyt for voksne generelt og spesielt for personer med autisme, fordi utfordringene deres ofte er større enn for personer med ADHD.

Det pågår for tiden ytterligere forskning om effekten av vekttepper spesielt for barn. Socialstyrelsen i Sverige anbefaler derfor vektdyner til barn med ADHD eller autisme på grunnlag av hyppige evalueringer. I tillegg anbefaler de generelt slike dyner til barn over fem år som har alvorlige søvnproblemer og som ikke har tilstrekkelig nytte av forbedringer i søvnhygienen.

En studie publisert i 2023 undersøkte effekten av vektteppe på barn med ADHD og tyder på at de faktisk kan hjelpe barn med ADHD og søvnproblemer til å håndtere hverdagen lettere.

Betydningen av de nye retningslinjene

Retningslinjene er viktige fordi de ikke bare handler om selve verktøyene, men også om viktigheten av å møte ADHD og autisme med et bredt spekter av støttemuligheter. Retningslinjene er ment å hjelpe helse- og sosialpersonell til å ta mer informerte beslutninger om ressursallokering, men de er også en god informasjonskilde for enkeltpersoner og familier som er på utkikk etter flere støttemuligheter. Retningslinjene anerkjenner også vekttepper som et effektivt verktøy for å behandle søvnproblemer i forbindelse med ADHD og autisme. Til syvende og sist er målet å forbedre og forenkle hverdagen for personer med ADHD eller autisme og familiene deres ved å understreke verdien av tidlig støtte og skreddersydde løsninger som kognitive hjelpemidler og vekttepper.

«I skolen og senere i arbeidslivet stilles det høye krav til kognitiv og sosial fleksibilitet, og disse kravene samsvarer ikke alltid med evnene våre. Hjernen vår ser ikke ut til å være rustet for denne belastningen, spesielt ikke hvis man har en nevropsykiatrisk funksjonsnedsettelse.»

– Evelyn Andersson, Socialstyrelsens prosjektleder for arbeidet med retningslinjene

Hvorfor den rette støtte er vigtig

Dagens samfunnskrav og sosiale normer kan være utfordrende for voksne og barn med ADHD eller autisme, og påvirke familieliv, relasjoner, utdanning og arbeid. På skoler og arbeidsplasser stilles det for eksempel ofte krav til sosiale ferdigheter, planleggingsevne og fleksibilitet som kan være vanskelig å oppfylle for dem som er rammet.

For at barn med ADHD og autisme skal få positive opplevelser på skolen, bør de få riktig støtte som er tilpasset deres begrensninger og styrker. På denne måten kan risikoen for tidlig nederlag, som kan føre til økte vansker senere i livet, reduseres betydelig.

Oppsummert kan alvorlige sosiale, psykologiske og fysiske konsekvenser for både voksne og barn med ADHD og autisme reduseres gjennom et støttende og tilpasset miljø, tidlig oppdagelse og behandling. Derfor er personlig tilpasset støtte og målrettede tiltak så viktig.

Les de fullstendige retningslinjene og en tilhørende pressemelding på Socialstyrelsens nettside.

Følg vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev, få 15 % rabatt på neste bestilling!

CURA of Sweden

CURA of Sweden AS

© curaofsweden.com 2024. Alle rettigheter forbeholdt

Klarna
Mastercard
Visa
Trygg E-handel