Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Socialstyrelsens nya riktlinjer:

Tyngdtäcken och kognitiva verktyg för ADHD och autism

Om ADHD, autism och nya riktlinjer

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och autism är vanliga diagnoser som förekommer över hela världen och drabbar både barn och vuxna. De exakta orsakerna till vad som ligger bakom är inte helt klarlagda, men man vet att en blandning av genetiska faktorer och miljön spelar en viktig roll. Globalt sett uppskattar man att cirka 5-7 procent av alla barn och 3 procent av alla vuxna har ADHD, medan autism drabbar 1-2 procent av alla barn och vuxna.

Socialstyrelsen har publicerat en ny version av de svenska nationella riktlinjerna för ADHD och autism, som först publicerades i oktober 2022. Den senaste versionen, som publicerades den 19 mars 2024, innehåller totalt tretton nya rekommendationer som tagits fram efter samråd med nästan 500 yrkesverksamma. De uppdaterade riktlinjerna innehåller också några viktiga nya rekommendationer om kognitivt stöd och behandling av sömnproblem, inklusive användning av tyngdtäcken.

Kognitivt stöd

För första gången finns det vägledning för att erbjuda kognitivt stöd till personer med ADHD eller autism. Det innebär hjälp med att organisera dagliga uppgifter, hålla koll på tiden och påminnelser för att hjälpa människor att bli mer självständiga och engagerade i sitt dagliga liv. Den här typen av stöd är särskilt bra för barn, eftersom det kan förebygga svårigheter senare i livet.

Användning av tyngdtäcken

Det har tidigare förekommit diskussioner om huruvida tyngdtäcken eller tyngdfiltar kan bidra till att förbättra sömnen. I de nya riktlinjerna föreslås att vuxna med ADHD eller autism och svåra sömnproblem kan dra nytta av att använda ett tyngdtäcke. Detta gäller om de inte har sett någon större förbättring av det stöd de fått för att uppnå hälsosamma sömnvanor, till exempel genom att anpassa sitt sovrum och föra en sömndagbok. Tyngdtäcken eller tyngdfiltar prioriteras högt för vuxna med sömnsvårigheter i allmänhet och särskilt för personer med autism, eftersom deras utmaningar tenderar att vara större än för personer med ADHD.

För närvarande pågår ytterligare forskning om effekten av tyngdtäcken specifikt för barn. Socialstyrelsen rekommenderar därför tyngdtäcken för barn med ADHD eller autism baserat på regelbundna utvärderingar. Dessutom rekommenderar de generellt dessa täcken för barn som är äldre än fem år som har allvarliga sömnproblem och som inte blivit hjälpt av andra åtgärder.

En studie som publicerades 2023 undersökte effekten av tyngdtäcken på barn med ADHD och studien tyder på att de faktiskt kan hjälpa barn med ADHD och sömnproblem att hantera sitt dagliga liv.

Betydelsen av de nya riktlinjerna

Riktlinjerna är viktiga eftersom de inte bara handlar om själva verktygen utan också om vikten av att hantera ADHD och autism med ett brett utbud av stödalternativ. De är avsedda att hjälpa personal inom vård och omsorg att fatta mer välgrundade beslut om resursfördelning, men är också en bra informationskälla för personer och familjer som letar efter ytterligare stödalternativ.

Riktlinjerna erkänner också tyngdtäcken som ett effektivt verktyg för att behandla sömnproblem i samband med ADHD och autism.

I slutändan är målet att förbättra och förenkla det dagliga livet för personer med ADHD eller autism och deras familjer genom att betona värdet av tidigt stöd och skräddarsydda lösningar som kognitiva hjälpmedel och tyngdtäcken.

"I skolan och även senare i arbetslivet ställs idag höga krav på kognitiv och social flexibilitet och dessa krav samspelar inte alltid med våra förmågor. Våra hjärnor verkar inte vara rustade för den belastningen, och särskilt inte om man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning."

– Evelyn Andersson, Socialstyrelsens projektledare för arbetet med riktlinjerna.

Varför det är viktigt med rätt stöd

Dagens samhällskrav och sociala normer kan vara utmanande för vuxna och barn med ADHD eller autism, vilket kan påverka familjeliv, relationer, utbildning och arbete. Skolor och arbetsplatser kräver till exempel ofta social kompetens, planeringsförmåga och flexibilitet som kan vara svårt att uppfylla för de drabbade. För att stödja positiva upplevelser i skolan bör barn som kämpar med ADHD och autism få rätt stöd som är anpassat till deras begränsningar och styrkor. På så sätt kan risken för tidiga misslyckanden, som kan leda till ökade svårigheter senare i livet, minskas avsevärt.

Sammanfattningsvis kan allvarliga sociala, psykiska och fysiska konsekvenser för både vuxna och barn med ADHD och autism lindras genom en stödjande och anpassningsbar miljö, tidig upptäckt och behandling. Det är därför anpassat stöd och riktade insatser är så oerhört viktiga.

Läs de fullständiga riktlinjerna och ett medföljande pressmeddelande på Socialstyrelsens hemsida.

Följ vårt nyhetsbrev

Prenumerera och få 20% rabatt!

CURA of Sweden

© curaofsweden.com 2024. Alla rättigheter förbehålles

Klarna
Mastercard
Visa
Trygg E-handel